Miljöarbete hos M-Kopia

M-Kopias miljöarbete

Vi på M-Kopia tar miljöfrågor på allvar och strävar efter att lämna ett så litet avtryck som möjligt på miljön. Eftersom vi själva sköter produktionen är det lätt att kontrollera vår miljöpåverkan.

Produktion

Alla våra digitala maskiner kommer från Xerox, som har en tydlig miljöpolicy. Deras Green World Alliance-initiativ innebär att vi som kund återlämnar våra kassetter och tonerbehållare till dem, varpå de återanvänds eller återvinns. Vår offsetproduktion är fullständigt sluten, vilket innebär att inga vätskor försvinner ut i systemet, utan allt tillvaratas för att sedan antingen återvinnas eller destrueras.

Material

Vi erbjuder och rekommenderar särskilt miljövänliga papper. Dessa är antingen Svanenmärkta eller kommer från FSC-märkta träd, det vill säga träd som garanterat uppfyller kraven som ställts från Forest Stewardship Council om ansvarsfull konsumtion.

Frakt

Vi är Stockholms närmaste tryckeri vilket minimerar transportsträckorna. Budfirman vi använder är miljöcertifierad och en så stor andel av transporterna som möjligt sker med cykelbud för minimal miljöpåverkan.

M-Kopias miljölogotyp